Bijbelverhaal Speciaal

De verwachting is dat het project “Bijbelverhaal Speciaal” in 2016 voor ons afgesloten kan worden. Een extra aanvraag voor uitbouw van het project wordt door ons bestuur toegekend.

Veranderdag Barendrecht

Op zaterdag 7 maart 2015 werd in Barendrecht weer een “Veranderdag” georganiseerd door de PKN Kerken samen met met de Stichting Present Barendrecht. Op deze dag gingen zo’n 100 vrijwilligers aan de slag in ca. 20 projecten van allerlei aard. Ook vinden er sociale projecten plaats, waarbij vrijwilligers op stap gaan met mensen met een verstandelijke beperking. Voor dit sympathieke initiatief hebben wij een financiële bijdrage geleverd. Desgevraagd heeft ons bestuur een bijdrage geleverd voor rolstoelvervoer voor een aantal mensen dat graag een rondleiding wilden meemaken in het Feijenoord stadion.

Kerkplein

Kerkplein beoogt vanuit de kerken van Rotterdam de sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking die begeleid zelfstandig wonen. Kerkplein streeft naar een inclusieve samenleving waarbij Kerkplein mogelijkheden creëert elkaar te ontmoeten. De deelnemers werken aan het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. Voor de zaterdag activiteiten hebben wij de kosten op ons genomen. Samen met ASVZ wordt een optreden van Elly en Rikkert georganiseerd. Ook hieraan hebben wij een steentje bijgedragen.

Stichting ICAD

De Stichting ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Rotterdam e.o.) organiseert al vele jaren samen met predikanten van plaatselijke kerken in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Barendrecht gecombineerde kerkdiensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Totaal zijn dit 9 á 10 diensten per jaar. Wij hebben ook dit jaar weer een bijdrage gedoteerd voor de kosten. Ook hebben wij een bedrag uitgetrokken voor een aantal leesbijbels die voor de bijbelclubs van ICAD geschikt zijn.

Special Olympics

‘Als jouw beperkingen niet samen gaan met de reguliere tenniscompetitie? Dan hoor je bijvoorbeeld tot de ruim 16.000 sporters in Nederland met een verstandelijke handicap. Ook dan droom je van het ereschavot, huldigingen en wellicht een Olympische medaille. In juli 2016 kan die droom zomaar uitkomen, tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Nijmegen/Groesbeek/Wijchen. En we hopen dat u ons daarbij wilt helpen…. ‘
Een alinea uit de aanvraag van Special Olympics voor financiële steun voor de spelen op 1. 2 en 3 juli 2016. Wij zijn van oordeel dat het meedoen aan sport een grote bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van onze doelgroep. Ook voor dit doel vindt ons bestuur een donatie op zijn plaats.

Stichting Woondroom Schiedam

Op 22 juni 2001 werd de Stichting Woondroom Schiedam (WDS) formeel opgericht. De Stichting Woondroom Schiedam heeft tot doel te voorzien in de woonbehoefte van jong volwassenen, die vanwege een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen daartoe zelf niet in staat zijn. De stichting is bezig met het verhuizen naar een betere locatie en daar is veel geld voor nodig. Wij hebben de Stichting een lening onder zeer gunstige voorwaarden aangeboden. Zij zijn op ons aanbod ingegaan maar door allerlei ontwikkelingen zal de lening pas in 2016 worden gebruikt.

HIP

Via Stichting Samen 010 kregen wij het verzoek om steun voor HIP Rotterdam, een organisatie die zich inzet voor gezinnen waarbij sprake is van gezinsleden met een verstandelijk handicap. Wij hebben voor 2015 en voor 2016 een voorschot gedoteerd voor HIP Rotterdam.