De stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond heeft een lange traditie in het ondersteunen van de zorg voor verstandelijk gehandicapten. De laatste jaren maakt de stichting zich sterk om nieuwe initiatieven in deze zorg in de regio Rijnmond te stimuleren en te steunen.

Op deze site ziet u voorbeelden van onze inzet en vindt u onder andere de voorwaarden en procedure voor het geval u voor een project ondersteuning aan wilt vragen.

Wilt u ons werk steunen? Word donateur!

Bankrekeningnummer (IBAN nummer) NL.94.RABO.035.32.19.983 t.n.v. Stg. Sam. Steunf. Verst. Gehandic. Rijnmond te Rotterdam.

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).