Bijbelverhaal speciaal

Op 4 maart 2013 kwamen wij bij elkaar met de leden van de ontwikkelingsgroep. Onze gasten waren mw. v.d. Bunt, leerkracht, zij vertegenwoordigt Drs. Jan Zwikker, mw. Drs. Christa de Wit, collega van Prof. Bakker, en Prof. Dr. Cok Bakker.
Christa de Wit geeft m.b.v. een beamer uitgebreid informatie over de werking en inhoud van de website die door leerkrachten en leerlingen gebruikt gaat worden voor de lessen.De site is thematisch opgebouwd met 3 niveaus van ZMLK tot en met MLK (moeilijk lerende kinderen) Dit betekent dat er een extra, hoger niveau is bij gekomen. Er wordt een uitgever gezocht zodat in de toekomst andere scholen het programma kunnen gaan gebruiken. Een aantal modulen zijn nog in het proefstadium en die worden naast de Regenboog ook door een andere school in Groningen beproefd. Al met al ziet het project er goed uit en onze voorzitter spreekt namens het bestuur zijn waardering en vertrouwen uit. In deze vergadering wordt door het bestuur besloten met het project door te gaan en een zelfde bedrag als vorig jaar wordt toegezegd. Wordt vervolgd.

Veranderdag Barendrecht

Wij hebben een bijdrage geleverd aan Stg. Present in Barendrecht voor een „Veranderdag” op 9 maart waarbij o.a. sociale projecten plaatsvonden waarbij vrijwilligers met mensen met een verstandelijke beperking op stap zijn gegaan.

Kerkplein

De activiteiten en de tekorten van Kerkplein hebben altijd onze aandacht. Ook in dit jaar hebben wij de kosten betaald om Kerkplein in stand te houden. Het is een project waar onze doelgroep heel veel plezier en gezelligheid geeft. De christelijke feestdagen krijgen speciale aandacht en worden door de clientèle trouw en goed bezocht.

Profila Zorg

Wij hebben voor de Dierenweide in Puttershoek, een project van Profila Zorg, een bijdrage geleverd voor de aanschaf van een aantal dieren die de weide zullen gaan bevolken.

Stichting Vrienden van Zorgboerderijen Voorne Putten

Wij hebben een airhockey-tafel en een Digibord betaald voor de Stichting Vrienden van Zorgboerderijen Voorne Putten.

VSO De Hoge Brug gaat naar Gambia in 2014

Voor het project „VSO De Hoge Brug gaat naar Gambia in 2014” hebben wij een bedrag gereserveerd van € 2.500,-

ICAD

Voor de „Bijbeluurtjes” t.b.v. onze doelgroep, hebben wij ICAD een bedraag van € 800,- toegezegd.

Stg.Plons

Mensen met een verstandelijke beperking hebben dolle pret als zij gaan zeilen met de vrijwilligers van Stg.Plons. Maar de zeilboot/Randmeer „Jut” moet nodig opgeknapt worden; vandaar dat wij dat voor onze rekening hebben genomen.

Het Rotterdams Studentencorps 100 Jaar

Jonge mensen die iets willen doen voor mensen met een verstandelijke handicap kunnen meestal rekenen op een bijdrage uit ons fonds. Zo ook „Het Rotterdams Studentencorps 100 Jaar” Wij hebben een leuk bedrag gedoteerd voor het derde Zomer Muziek Spektakel.

Stg. Take Care of Children

Stg. Take Care of Children vroeg een bijdrage voor het project „Sport en Spel is normaal” dat vinden wij ook; dus hebben voor deze activiteiten een bedrag gedoteerd.