Kerkplein

Kerkplein is een Stichting die zich toelegt op gezellige en nuttige bijeenkomsten van volwassenen met een verstandelijke beperking. De bijeenkomsten zijn er op een aantal zaterdagen van het jaar. Er wordt gezongen, gebeden, geknutseld, lekker gegeten en veel gelachen. Niet alles tegelijk natuurlijk, het is elke bijeenkomst anders en in ieder geval gezellig en leuk vinden de deelnemers. Mevrouw Tanja Demper is de spil van Kerkplein om wie alles draait. Dat merk je ook wel, want zij is razend populair bij de deelnemers van Kerkplein.

Ons bestuur doteert regelmatig bedragen om Kerkplein in stand te houden. Tenslotte is het onze doelgroep en daar willen wij voor staan. Jaarlijks organiseert ASVZ een feestelijke avond, samen met o.a. Kerkplein. In 2016 was het een optreden van het Shantykoor Rotterdam. Ook daaraan dragen wij een steentje bij.

STRAS

STRAS is een non-profitorganisatie die wil dat jongeren met een verstandelijke beperking meer mogelijkheden krijgen hun vaardigheden te vergroten en meer kunnen participeren in de samenleving. De stichting deed een beroep op ons om een project “All Aboard” te steunen dat de deelnemers opleidt voor het zelfstandig varen met een kielboot.“Voor het eerst heb ik een medaille gewonnen” was de trotse uitspraak van één van de jongeren.“

In 2016 willen we dit project verder ontwikkelen en 3 teams, van 3 (licht) verstandelijk beperkte deelnemers, opleiden in het zelfstandig besturen van een kielboot in voorbereiding op de Special Olympics (onderdeel gehandicapten zeilen) die op 13,14 en 15 mei 2016 zal worden gehouden. Ook in najaar 2016 staan de voorbereidingen voor één of twee wedstrijden op de agenda.” Aldus de aanvrager. Ons bestuur ondersteunt graag dergelijke initiatieven.

Veranderdag Barendrecht

In Barendrecht wordt elk jaar een “Veranderdag” georganiseerd. Iedereen die hulpbehoevend is krijgt hulp voor werkzaamheden die hij of zij niet zelf kan uitvoeren. Onder hen bevinden zich ook veel mensen van onze doelgroep. Het is prachtig om te zien hoe op deze dag allemaal vrijwilligers hard aan het werk zijn om hun buurtgenoten te helpen met b.v. tuinonderhoud, schuttingen plaatsen en ook cultuur: schilderijen maken e.d. Heel veel mensen offeren hun vrije zaterdag op voor hun dorpsgenoten.Wij ondersteunen dit soort projecten van harte.

Stichting Bloemfleur

Stichting Bloemfleur verzoekt om financiële steun voor computers en een speciale naaimachine. De apparatuur is bestemd voor een kleine school/dagverblijf voor leerlingen met een ernstige Autisme-spectrum-stoornis. Deze leerlingen kunnen nergens anders terecht. Ons bestuur vindt het van groot belang om het onderwijs aan deze jongelui te ondersteunen door middel van een donatie.

Stichting ICAD

De “Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Rotterdam e.o.” zorgt voor o.a. bijbellessen, speciale zondagsvieringen en werkt samen met Stg. Kerkplein. Deze activiteiten zijn bedoeld voor onze doelgroep verstandelijk gehandicapten. Ons bestuur ondersteunt de stichting al jaren. Dus doen wij dat ook ook voor 2016.

HIP

Veel mensen doen een beroep op HIP. Het is een organisatie die praktische en sociale hulp biedt aan mensen zonder sociaal netwerk en een tekort aan middelen om zelf hulp in te kunnen kopen. Ook veel mensen uit onze doelgroep doen een beroep op HIP.Wij vinden dat dit werk dat door veel vrijwilligers wordt gedaan, financieel moet worden ondersteund. Ons bestuur doteert een bedrag voor HIP.

Atelier Herenplaats

Het zelfs wereldwijd bekende Atelier Herenplaats dat sinds kort gevestigd is aan de Schietbaanstraat 1 in Rotterdam gaat een jubileumboek uitbrengen “25 jaar Herenplaats”. Het atelier heeft gedurende die 25 jaar een grote prestatie verricht. De veelal verstandelijk gehandicapte kunstenaars leveren opvallende prestaties. Veel werken worden verhuurd of gekocht en je komt ze tegen in scholen, ziekenhuizen, diverse inrichtingen, kantoren en musea. Ook particulieren zijn vaak de afnemers.Ons bestuur heeft besloten om tegen vooruitbetaling 10 boeken aan te kopen.

Profila Zorg

Profila Zorg is bezig met een herinrichting van de kantine/eetzaal. van de zorgboerderij Bonaventura in Strijen. Omdat de herinrichting exploitatie betreft, zijn wij niet kunnen ingaan op een verzoek om financiële steun. Wel hebben wij een bedrag gedoteerd voor een elektrische duofiets.