STRAS

Stichting Rotterdamse Avondscholen (STRAS) gaven wij een bijdrage voor het project ‘Rentmeester’, dat is een educatief programma over milieubewustzijn en duurzaamheid.

Kerkplein

Kerkplein, ‘Pastorale-Diakonale Zorg’ voor mensen met een verstandelijke beperking is een project dat wij al heel lang steunen. De kerken hebben ook voor deze mensen een bepaalde verantwoordelijkheid. Kerkplein stimuleert de deelnemers om vrienden te maken en zo een mooi en sociaal netwerk te realiseren. Ze hebben daarom ook regelmatig bijzonder leerzame en gezellige bijeenkomsten.

Stichting ‘Flying Emotion

Stichting ‘Flying Emotion’ Er moesten rolstoelen worden aangepast om de mogelijkheid van activiteiten in de vrije natuur te vergroten. Wij hebben graag geholpen.

Theater Maatwerk

Wij hebben ‘Theater Maatwerk’ een bedrag toegekend om het project ‘Vallue Added Theatre’ te kunnen realiseren. De toneeluitvoeringen worden uitgevoerd door mensen met een verstandelijke beperking.

Special Olympics Nederland

Ook hebben wij een bijdrage geleverd aan ‘Special Olympics Nederland’ De Nationale spelen van de doelgroep vonden dit jaar plaats in Noord-Limburg en in Spijkenisse.

Dagcentrum Scala in Vlaardingen

Dagactiviteiten van ‘Dagcentrum Scala in Vlaardingen’ konden mede dank zij onze stichting plaatsvinden.

Sportclub S.G.G.R

Om het ledenbestand van ‘Sportclub S.G.G.R.’ weer op peil te brengen, hebben wij geholpen door een donatie toe te kennen voor promotiemateriaal.

Het Andere Oranje

Ook ‘Het Andere Oranje’, voor talentvolle voetballers met een beperking, hebben wij geholpen.

Ouder-verwantenvereniging ‘Merwebolder/Lingebolder

Ouder-verwantenvereniging ‘Merwebolder/Lingebolder’ van de ASVZ. heeft onze steun gevraagd voor spullen om een verantwoorde en nuttige dagbesteding te kunnen realiseren. Wij hebben de ouders niet teleurgesteld.

Stichting Zorgboerderijpen

Aan de ‘Stichting Zorgboerderijpen’ hebben wij een dierenverblijf gefinancierd zodat ook daar de mensen met een beperking dierenverzorging en boerderij werk kunnen doen.