Kerkplein

Voor de activiteiten van Kerkplein hebben wij geld uitgetrokken en er wordt door de deelnemers volop gebruik gemaakt van de nuttige en leuke dingen die kerkplein organiseert.

Take Care of Children

Ook de stichting Take Care of Children hebben wij evenals in 2011 ondersteund zodat hun mooie en belangrijke werk voortgang kan vinden.

SNIC

SNIC, Het Sint Nicolaas Intocht Comté zorgt er voor dat onze doelgroep de Sint en zijn Zwarte Pieten feestelijk in Rotterdam kan verwelkomen.

Witte Bedjesfeest

Het in Rotterdam wereldberoemde Witte Bedjesfeest is natuurlijk razend populair en niet in het minst omdat het gehele publiek na afloop met iets lekkers en leuks naar huis gaat.

ASVZ

Voor de ouder wordende cliënten van ASVZ hebben wij bijgedragen aan een Brain Trainer Plus; dit om het bovenkamertje in conditie te houden.

Bijbelverhaal Speciaal

Wat is het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)?
Speciaal wil zeggen dat kinderen die dit soort onderwijs volgen, meer of andere zorg nodig hebben dan kinderen die het „gewone” onderwijs volgen.
In dit geval gaat het om scholen die bedoeld zijn voor kinderen met een verstandelijke handicap maar tegenwoordig spreekt men meestal over een verstandelijke beperking en dat komt op hetzelfde neer.

In de Rotterdamse wijk Ommoord is de Regenboog gevestigd, een Christelijke school voor Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK); op deze school zitten de jongste kinderen vanaf kleuter tot een jaar of 12; we spreken dan over een „zmlk school”.
In het Kleiwegkwartier is ook een vestiging van de Regenboog, de afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, ook voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) die bevolkt wordt door de pubers, dus pak weg tot een jaar of 18. Dan spreken we ook over een „zmlk school” maar voor voortgezet onderwijs.
De schoolleiding van de Regenboog vindt het belangrijk dat er voor leerlingen in het speciaal en voorgezet speciaal onderwijs een op maat gesneden methode voor godsdienstonderwijs komt.

Momenteel bestaat een dergelijke methode niet. Methoden voor deze doelgroep moeten aan veel eisen voldoen, zoals rekening houden met grote intellectuele verschillen tussen de leerlingen, behoefte aan veel beeldmateriaal, concreet taalgebruik en de levensbeschouwelijke verschillen.
De directeur van de Regenboog nam contact op met Prof. Dr. Cok Bakker van de Utrechtse Adviesgroep voor Identiteit, Levensbeschouwing en Onderwijs. De heren gingen met andere deskundigen aan de praat en kwamen tot een ontwikkelingsplan waarin het internet het belangrijkste gereedschap moet worden om bijbellessen en lessen levensbeschouwing te kunnen onderwijzen. Het aloude probleem van de kosten kwam natuurlijk om de hoek kijken maar dat vind en vond natuurlijk niemand vreemd.

Er werd contact opgenomen met onze stichting en op 7 mei 2012 hadden wij een gesprek met Drs. Zwikker, directeur van de Regenboog, en Prof. Bakker. Ons bestuur reageerde positief op het plan en wij kwamen gezamenlijk tot de afspraken en beslissingen o.a.:

  • Onze stichting betaalt een groot deel van de kosten voor 2012.
  • De verantwoording van het project berust bij Stg. PCBO (Het bestuur van de school en is medefinancier).
  • Begin 2013 vindt een evaluatie plaats en wordt beslist of wij het project continueren. Wordt vervolgd.