Kerkplein

‘Kerkplein’ heeft ook dit jaar weer een donatie ontvangen.

Stichting ‘Take Care of Children

De in Rotterdam wonende Afrikaanse ouders hebben het initiatief genomen en onze hulp gevraagd om de Stichting ‘Take Care of Children’ op te richten. Wij hebben de kosten betaald om dat te realiseren in het belang van de kinderen met een verstandelijke beperking die vaak in hun geboorteland slachtoffer waren van taboes en vooroordelen.

‘Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging’ en de ‘Sociëteit Mimosa’

De ‘Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging’ en de ‘Sociëteit Mimosa’ hebben wij gesteund om de feestelijke viering van het 19e lustrum met 800 kinderen met een beperking te kunnen realiseren.

Prokkel

Prokkelen is inmiddels een bekende kreet. ‘Prokkel’ doet heel veel aan allerlei activiteiten die de maatschappelijke integratie van de doelgroep stimuleren. En nog veel meer! Wij vinden dat belangrijk en daarom doteerden wij een bedrag voor hun nuttige werk.

De Regenboog

Omdat wij van het schoolbestuur in een school voor ZMLK ‘De Regenboog’ in Rotterdam mogen vergaderen, hebben wij als dank daarvoor een leuk bedrag geschonken aan Sinterklaas die er op zijn beurt weer leuke cadeautjes voor de kinderen van de school voor heeft gekocht.

Witte Bedjesfeest

Het jaarlijkse ‘Witte Bedjesfeest’ van de gemeente Rotterdam is een trouwe klant van ons. Wij deden weer mee om er een leuk feest van te kunnen maken. Bovendien waren de studenten weer actief en zij zorgden voor een feestelijke intocht van de Sint in het Rotterdamse. De studenten werken onder de naam SNIK, deze afkorting dekt de lading niet want het betekent ‘Sint Nicolaas Intocht Comité’. Goed werk van de studerende vrouwen en mannen van onze stad. Natuurlijk hebben wij hun aanvraag door een dotatie laten volgen.

Special Olympus

Het special Olympics Regionale Evenement Lansingerland 2011 hebben wij ondersteund met een donatie via ‘Tandem Support’. Tevens deed Special Olympus niet tevergeefs een beroep op ons voor de Special Olympus in Den Bosch.