ASVZ Zuid West

ASVZ Zuid West: begeleiding in woonsituaties en een steunpunt.

ASVZ Zuid West

ASVZ Zuid West: een identiteitsonderzoek. De aanleiding tot dit project is de fusie van de Stichting PCT met ASVZ Zuid West. Het ging hierbij om de identiteitsborging van de Stichting PCT binnen de grotere stichting ASVZ Zuid West.

Stichting Pameijer Keerkring/Maaskring groep

Stichting Pameijer Keerkring/Maaskring groep: De inrichting van een water- en snoezelruimte in dagcentrum Metronoom in Ridderkerk.

Accent Praktijkonderwijs Cape

Accent Praktijkonderwijs Capelle: leermiddelen voor interne stages van leerlingen.

Stichting Philadelfia Zorgverlening

Stichting Philadelfia Zorgverlening: Project Keyenburg in Rotterdam Zuid: een snoezelruimte.

Pedologisch Instituut/CED groep

Pedologisch Instituut/CED groep: De ontwikkeling van een methode sociale competentie ZML. (scholen voor Zeer Moeilijk Lerenden)

Accent Avondonderwijs

Een mediaproject van Accent Avondonderwijs dat deel uitmaakt van de Rotterdamse Avondscholen:

Cineac TV Noord

10 TV afleveringen door Cineac TV Noord over activiteiten van de avondscholen met een informatief karakter. Belangrijk om de allochtone doelgroep te informeren.

Bijzondere Buurtgenoten

Bijzondere Buurtgenoten: Een project binnen de avondschool ter ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen. De stichting financiert een video informatiebrief vooral t.b.v. toekomstige klanten (leerlingen)

Verschillende kleinere projecten

Verschillende kleinere projecten zoals een tennis en zeilclub, toneel, speeltoestellen e.d.

Johan de Graaffschool

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag in april 2005 van de Johan de Graaffschool aan de Vijverhofstraat heeft ons bestuur een prijsvraag uitgeschreven en zal er in de periode 2005 – 2015 drie maal een prijs van € 10.500,- worden uitgereikt voor het beste idee dat vernieuwend is voor de speciale zorg in het onderwijs.

De eerste keer werd in 2005 de prijs gewonnen door de school ‘Pluspunt’. Een samenwerkingsproject van de school met de mytylschool ‘De Brug’. Lichamelijk gehandicapte kinderen volgen het regulier onderwijs met valide leeftijdgenootjes in dezelfde groep ‘Groep in school’

Dr. A. van Voorthuysenschool

Dr. A. van Voorthuysenschool Rotterdam, bijdrage voor een theaterstuk van en door de leerlingen.

Stg. Vroeghulp Rotterdam

Stg. Vroeghulp Rotterdam, voor een werkconferentie.
De stichting adviseert en begeleidt ouders die vermoeden dat hun zeer jonge kind ontwikkelingsproblemen heeft.

Mee Rotterdam

Mee Rotterdam, Eigen-Kracht Conferenties wegens nieuwe ontwikkelingen en ondersteuning t.b.v. MEE cliënten. Het betreft een nieuwe methodiek die nog niet gesubsidieerd wordt.

Johan de Graaffprijs

De Johan de Graaffprijs wordt op 20 mei 2008 voor de tweede keer uitgereikt.

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. heeft de prijs van € 10.000,- gewonnen wegens de verdienste om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle Rotterdamse avondscholen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze Accent avondscholen worden nu onder één bestuurlijk dak samengebracht.

Accent Avondscholen

Op dinsdag 20 mei 2008 heeft het fusiefeest van de Accent Avondscholen plaatsgevonden. Onze Stichting heeft op deze avond de Johan de Graaffprijs uitgereikt aan CVO (ver. voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam) vanwege haar bijzondere inspanningen om alle Rotterdamse avondscholen voor verstandelijk gehandicapte volwassenen onder haar bestuurlijk dak onder te brengen. Het Zuidpleintheater in Rotterdam Zuid was gevuld met meer dan 400 mensen.

Vier muziekprojecten

In 2008 steunden wij ook vier “muziek projecten” t.w. een drumstel voor een school van Accent, het Zomer Muziek Spektakel van het Rotterdams Studentencorps, Vriendland Hoera georganiseerd door Stichting Muzikater en optredens in het Rijnmondgebied van United by Music.

Stichting Vroeghulp Rotterdam

Wij doneerde aan Stichting Vroeghulp Rotterdam, voor een werkconferentie.

Woonvoorziening “Wonen (z)onder zorg”

Voor een nieuwe woonvoorziening “Wonen (z)onder zorg” in Oud Beijerland betaalden wij het tuinmeubilair.

Witte Bedjes feest

Voor het alom bekende “Witte Bedjes”, het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor kinderen met een beperking.