Bijbelverhaal Speciaal

Bijbelverhaal Speciaal: Evenals vorig jaar laat Christina de Wit ons via een beamer de voortgang zien van de  website die voor het onderwijs gebruikt zal gaan worden. De modules 9 t/m 12 zullen dit jaar nog verder ontwikkeld worden. Verscheidene scholen in het land w.o. “De Regenboog” voor SO en VSO in Ommoord zijn met de leerstof bezig met de bedoeling de leerstof uit te proberen en om ervaring op te doen zodat het project verder ontwikkeld kan worden en breed is te gebruiken. Het is ook nuttig om te weten welke behoeften/verschillen er zijn in div. regio’s. Alles bijeengenomen zal het project volgend jaar waarschijnlijk afgerond kunnen worden.

Accent Avondscholen

Accent Avondscholen zijn goed bij stem maar er moet ook instrumentarium bij om de zang op te vrolijken. Wij hebben een starters bijdrage gedoteerd voor het “Koor met Accent”

Kerkplein

Kerkplein, onze trouwe klant, die een aantal zaterdagen per jaar voor een bere-gezellige bijeenkomst zorgt, kan niet van de wind leven. Vandaar dat wij weer gezorgd hebben voor de nodige centjes.

Musical “Da’s typisch Daniël”

Ook hebben wij ons steentje bijgedragen aan de druk bezochte musical “Da’s typisch Daniël”.

Veranderdag Barendecht

In Barendrecht werd op 12 april een “Veranderdag” georganiseerd door o.a. de stichting Present. 100 Vrijwilligers gingen aan de slag met o.a. verstandelijk gehandicapte mensen. Er waren 20 projecten van allerlei aard zoals klussen in huis en tuin en sociale projecten. Wij ondersteunen graag dit werk met het gevraagde bedrag.

De Regenboog

De “Regenboog” een school voor ZMLK in Ommoord, mogen wij een aantal keren per jaar gebruiken voor onze bestuursvergadering. Als dank voor deze gastvrijheid hebben wij er voor gezorgd dat de leerlingen iets leuks aangeboden kregen voor Sinterklaas of Kerst.

Vrienden van Pameijer

De vrienden van Pameijer deden bij ons een aanvraag voor het project “Ik ben Rotterdammer III & Outsider Art in Rotterdam” Het is de bedoeling dat er films worden gemaakt van cliënten van Pameijer om kunstenaars en hun passie in beeld te brengen. Wij ondersteunen van harte dit project.

ICAD en Kerkplein

ICAD en Kerkplein verzorgen samen kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapte volwassenen. Na de dienst is er een gezellig samenzijn met een broodje, koffie en wat lekkers. Er is altijd een grote belangstelling voor. Wij dragen bij aan de kosten.